Drzewa 3 grudnia 15:12 2017
olej na p³ótnie
90 x 160 cm
Drzewa 9 stycznia 13:42 2016
olej na p³ótnie
90 x 160 cm
Drzewa 4 czerwca 11:36 2015
akryl na p³ótnie
73 x 130 cm
Drzewa 16 kwietnia 16:47 2015
akryl na p³ótnie
73 x 130 cm
Drzewa 9 czerwca 15:58 2015
akryl na p³ótnie
73 x130 cm
Li¶cie 4 listopada 14:06 2008
olej na p³ótnie
73 x 130 cm
¦wiat³o 2 sierpnia 09:43 2013
olej na p³ótnie
45 x 81 cm
Trzciny 16 sierpnia 12:11 2016
oil na p³ótnie
73 x 130 cm
Trzciny 18 stycznia 12:04 2009
olej na p³ótnie
73 x 130 cm
Drzewa 2 listopada 09:49 2010
olej na p³ótnie
73 x 130 cm
Drzewa 20 czerwca 10:38 2011
olej na p³ótnie
73 x 130 cm
Trzciny 25 lipca 15:15 2006
olej na p³ótnie
90 x 130 cm
£ód¿ 17 sierpnia 18:20 2006
olej na p³ótnie
90 x 120 cm
Falochron 3 pa¼dziernika 09:22 2014
olej na p³ótnie
90 x 130 cm
Pomost 9 lutego 11:27 2015
olej na p³ótnie
90 x 130 cm
Pomost 21 stycznia 16:12 2015
olej na p³ótnie
90 x 130 cm
Pomost 22 stycznia 17:55 2013
olej na p³ótnie
90 x 130 cm
¦wiatlo 12 lipca 21:07 2015
olej/akryl na p³ótnie
90 x 130 cm
¦wiatlo 27 sierpnia 15:14 2016
olej/akryl na p³ótnie
90 x 130 cm
¦wiatlo 5 lipca 04:23 2016
olej/akryl na p³ótnie
90 x 130 cm
¦nieg 9 lutego 10:45 2013
olej na p³ótnie
30 x 40 cm
¦nieg 2 stycznia 10:14 2014
olej na p³ótnie
90 x 130 cm
¦nieg 2 stycznia 14:25 2014
olej na p³ótnie
73 x 130 cm
¦nieg 2 stycznia 08:34 2014
olej na p³ótnie
73 x 130 cm
Góry 14 stycznia 13:01 2013
olej na p³ótnie
40 x 53 cm
Góry 12 grudnia 07:35 2014
olej/akryl na p³ótnie
90 x 130 cm
Góry 23 stycznia 08:33 2015
olej/akryl na p³ótnie
90 x 130 cm
¦wiatlo 19 czerwca 16:49 2016
olej na p³ótnie
60 x 81 cm
Drzewa 27 listopada 10:33 2014
akryl na p³ótnie
40 x 53 cm
Ognisko 17 wrze¶nia 21:31 2015
olej na p³ótnie
90 x 130 cm
Ognisko 3 stycznia 12:21 2014
olej na p³ótnie
90 x 130 cm
Ognisko na wyspie 26 stycznia 20:23 2015
olej na p³ótnie
24 x 30 cm
Stodo³a 16 stycznia 12:09 2015
olej na p³ótnie
90 x 120 cm
Stodo³a 2002
olej na p³ótnie
33 x 41 cm
Trawy 30 marca 10:12 2012
olej na p³ótnie
30 x 40 cm
Woda 18 czerwca 20:22 2011
olej na p³ótnie
90 x 120 cm
Woda 27 stycznia 10:23 2013
olej na p³ótnie
90 x 120 cm
Woda 25 maja 15:22 2011
olej na p³ótnie
90 x 120 cm