Trzciny 18 stycznia 12:04, olej na p³ótnie, 73 x 130 cm, 2009 / Reeds 18 January 12:04, oil on canvas, 73 x 130 cm, 2009