Światło 16 kwietnia 06:47, akryl na płótnie, 90 x 130 cm, 2020 / Light 16 April 06:47, acrylic on canvas, 90 x 130 cm, 2020