Światło 12 sierpnia 20:32, akryl na płótnie, 112 x 200 cm, 2021 / Light 12 August 20:32, acrylic on canvas, 112 x 200 cm, 2021