Światlo 12 czerwca 22:34, akryl na płótnie, 90 x 130 cm, 2019 / Breakwater 12 June 22:34, acrylic on canvas, 90 x 130 cm, 2019