Światło 3 sierpnia 09:43, olej na płótnie, 45 x 81 cm, 2013 / Light 3 August 09:43, oil on canvas, 45 x 81 cm, 2013