Pomost 22 stycznia 17:55, olej na p³ótnie, 90 x 130 cm, 2013 / Jetty 22 January 17:55, oil on canvas, 90 x 130 cm, 2013