Gwiazdy 23 lipca 02:16, akryl na p³ótnie, 90 x 130 cm, 2021/ Stars 23 July 02:16, acrylic on canvas, 90 x 130 cm, 2021