Góry 23 stycznia 08:33, olej/akryl na p³ótnie, 90 x 130 cm, 2015 / Mountain 23 January 08:33, oil/actylic on canvas, 90 x 130 cm, 2015