Drzewa 27 listopada 10:33, akryl na p³ótnie, 40 x 53 cm, 2014 / Trees 27 November 10:33, acrylic on canvas, 40 x 53 cm, 2014