Drzewa 16 kwietnia 16:47, akryl na p³ótnie, 73 x 130 cm, 2015 / Trees 16 April 16:47, acrylic on canvas, 73 x 130 cm, 2015