Drzewa 9 stycznia 13:42, olej na p³ótnie, 90 x 160 cm, 2016 / Trees 9 January 13:42, oil on canvas, 90 x 160 cm, 2016